Zákon  č.  38/1993 Z.z.
Národnej rady Slovenskej republiky
o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
Oblasti úpravy:
ÚSTAVA. ÚSTAVNÍ ZÁKONY.;SLOŽENÍ SOUDU.;SPRÁVA SOUDNICTVÍ.;STÍŽNOSTI, ŽÁDOSTI A NÁVRHY FYZICKÝCH a PRÁVNICKÝCH OSOB.;POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ.;PREZIDENT REPUBLIKY.;PRÁVNÍ POSTAVENÍ SOUDCŮ.;FINANCOVÁNÍ.;Poslanci. Senátoři.;Volby.;Ústavní soud.;Správa ve věcech shromažďování.;Střet (kolize) zájmů.;Pravomoc a příslušnost správních orgánů.; ...
Schváleno (Vydáno): 20.01.1993 Účinnost od: 15.02.1993 Zrušeno: 01.03.2019
Uveřejněno v č. 10/1993 Zbierky zákonov na straně 222

zrušeno 314/2018 Z.z.