Rozhodnutí  č.  22 795/93-21
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
o uznání jednoletého kurzu cizích jazyků s denní výukou organizovaného pro absolventy středních škol s úplným středním vzděláním nebo s úplným středním odborným vzděláním ve státních jazykových školách a v soukromých jazykových školách a institucích v České republice za studium na úrovni studia ve středních školách
Oblasti úpravy:
Absolventi škol.;Mimoškolní výchova. Kurzy. Lidové školy umění. Jazykové školy.;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;
Schváleno (Vydáno): 30.09.1993 Účinnost od: 30.09.1993 Zrušeno: 22.05.1998
Uveřejněno v č. 10/1993 Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠMT č. 10-11/1993;
zrušeno 18 774/98-14