Zákon  č.  39/1993 Sb.
České národní rady
o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Oblasti úpravy:
ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA. JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;Peněžitá záruka. Kauce.;Zmírnění následků majetkových křivd. "Restituce".;Privatizace národního majetku.;Transformace družstev.;Pokuty. Blokové pokuty.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.1992 Účinnost od: 31.12.1992
Uveřejněno v č. 12/1993 Sbírky zákonů na straně 229

Pozn.: Tento předpis upravuje problematiku restitucí a spadá do skupiny tzv. "restitučních zákonů".