Vyhláška  č.  49/1993 Sb.
Ministerstva zdravotnictví České republiky
o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
Oblasti úpravy:
Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;
Schváleno (Vydáno): 21.12.1992 Účinnost od: 22.01.1993 Zrušeno: 01.09.2010
Uveřejněno v č. 14/1993 Sbírky zákonů na straně 289

zrušeno 221/2010 Sb.