Zákon  č.  68/1993 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy
Oblasti úpravy:
NÁZEV STÁTU, STÁTNÍ SYMBOLY, HYMNA, STÁTNÍ ZNAK, STÁTNÍ VLAJKA, PEČEŤ.;POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ.;VNITŘNÍ SPRÁVA.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Veřejné sbírky.;Hra, sázka, loterie, tombola. Hrací přístroje (automaty). Kasino.;Matrika. Matriční úřad. Rodný,oddací a úmrtní list. Prohlášení partnerství;Správa ve věcech sdružování. Spolkové právo.;
Schváleno (Vydáno): 27.01.1993 Účinnost od: 15.02.1993
Uveřejněno v č. 20/1993 Sbírky zákonů na straně 383