Vyhláška  č.  70/1993 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se provádí zákon o dani silniční
Oblasti úpravy:
Daň silniční.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;
Schváleno (Vydáno): 29.01.1993 Účinnost od: 15.02.1993 Zrušeno: 01.01.1994
Uveřejněno v č. 20/1993 Sbírky zákonů na straně 391

zrušeno 302/1993 Sb.