Vyhláška  č.  82/1993 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
Oblasti úpravy:
Ústavy sociálního zabezpečení.;Zařízení sociální péče. Domovy důchodců.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Domovy mládeže.;
Schváleno (Vydáno): 19.02.1993 Účinnost od: 01.03.1993 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 23/1993 Sbírky zákonů na straně 427

zrušeno 108/2006 Sb.