Nařízení  č.  85/1993 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby
Oblasti úpravy:
Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Civilní služba.;Právo na ochranu zdraví.;
Schváleno (Vydáno): 27.01.1993 Účinnost od: 01.03.1993 Zrušeno: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 24/1993 Sbírky zákonů na straně 445

zrušeno 587/2004 Sb.