Zákon  č.  96/1993 Sb.
Parlamentu České republiky
o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
Oblasti úpravy:
BYTOVÁ VÝSTAVBA.;Stavební spoření.;Finanční pomoc bytové výstavbě.;Spořitelny.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daň z příjmů fyzických osob.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;
Schváleno (Vydáno): 25.02.1993 Účinnost od: 01.04.1993
Uveřejněno v č. 27/1993 Sbírky zákonů na straně 569