Zákon  č.  157/1993 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Oblasti úpravy:
Působnost státní finanční správy.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 19.05.1993 Účinnost od: 01.06.1993
Uveřejněno v č. 41/1993 Sbírky zákonů na straně 794