Zákon  č.  166/1993 Sb.
Parlamentu České republiky
o Nejvyšším kontrolním úřadu
Oblasti úpravy:
FINANCOVÁNÍ.;Pracovní disciplína (kázeň). Kárné opatření. Kárné řízení.;Státní kontrola.;Zásady kontroly.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;
Schváleno (Vydáno): 20.05.1993 Účinnost od: 01.07.1993
Uveřejněno v č. 43/1993 Sbírky zákonů na straně 864

Pozn.: Zákon je též označovaný jako zákon o NKÚ.