Zákon  č.  172/1993 Sb.
Parlamentu České republiky
o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí schodku některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
Oblasti úpravy:
Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 20.05.1993 Účinnost od: 22.06.1993
Uveřejněno v č. 44/1993 Sbírky zákonů na straně 890