Vyhláška  č.  177/1993 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;
Schváleno (Vydáno): 11.06.1993 Účinnost od: 01.07.1993 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 45/1993 Sbírky zákonů na straně 905

zrušeno 329/2011 Sb.