Zákon  č.  197/1993 Sb.
Parlamentu České republiky
o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti
Oblasti úpravy:
FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDU.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;
Schváleno (Vydáno): 08.07.1993 Účinnost od: 29.07.1993 Zrušeno: 01.10.1995
Uveřejněno v č. 50/1993 Sbírky zákonů na straně 1007

zrušeno 117/1995 Sb.