Vyhláška  č.  207/1993 Sb.
Ministerstva financí
o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady
Oblasti úpravy:
OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;Vlastnictví bytů a nebytových prostor.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.;Obce jako subjekty práv a povinností.;
Schváleno (Vydáno): 16.07.1993 Účinnost od: 06.08.1993 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 52/1993 Sbírky zákonů na straně 1034

zrušeno 340/2013 Sb.
zrušeno 344/2013 Sb.