Vyhláška  č.  269/1993 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se stanoví bližší podmínky tvorby a užití rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny
Oblasti úpravy:
Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Pojišťovny a zajišťovny.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 15.10.1993 Účinnost od: 01.11.1993 Zrušeno: 01.04.1997
Uveřejněno v č. 66/1993 Sbírky zákonů na straně 1367

zrušeno 48/1997 Sb.