Zákon  č.  273/1993 Sb.
Parlamentu České republiky
o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl,o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů
Oblasti úpravy:
OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV.;OCHRANA VÝROBCŮ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL (VČ. ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ).;ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO.;Pokuty. Blokové pokuty.;Fondy.;Film.;
Schváleno (Vydáno): 15.10.1993 Účinnost od: 11.11.1993
Uveřejněno v č. 68/1993 Sbírky zákonů na straně 1388