Úplné znění  č.  295/1993 Sb.
Předsedy Poslanecké sněmovny
zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 592/1992 Sb., zákonem České národní rady č. 10/1993 Sb., zákonem České národní rady č. 15/1993 Sb. a zákonem č. 161/1993 Sb.
Oblasti úpravy:
Pojišťovny a zajišťovny.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 14.12.1993 Účinnost od: 14.12.1993 Zrušeno: 18.05.1995
Uveřejněno v č. 75/1993 Sbírky zákonů na straně 1594

zrušeno 79/1995 Sb.