Zákon  č.  307/1993 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;SUBJEKTY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Pojistné na sociální zabezpečení. Příspěvek na st. politiku zaměstnanosti.;
Schváleno (Vydáno): 03.12.1993 Účinnost od: 01.01.1994
Uveřejněno v č. 78/1993 Sbírky zákonů na straně 1698

Pozn.: čl. I bod 38 nabývá účinnosti dnem 23.12.1993;