Vyhláška  č.  309/1993 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SUBJEKTY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;
Schváleno (Vydáno): 10.12.1993 Účinnost od: 01.01.1994 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 78/1993 Sbírky zákonů na straně 1716

zrušeno 329/2011 Sb.