Zákon  č.  317/1993 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění a doplňuje zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících
Oblasti úpravy:
Azyl. Uprchlíci. Právní postavení utečenců.;
Schváleno (Vydáno): 08.12.1993 Účinnost od: 01.01.1994 Zrušeno: 01.01.2000
Uveřejněno v č. 79/1993 Sbírky zákonů na straně 1735

zrušeno 325/1999 Sb.