Zákon  č.  322/1993 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb.
Oblasti úpravy:
Daň z dědictví a darování.;Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.;
Schváleno (Vydáno): 02.12.1993 Účinnost od: 01.01.1994 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 80/1993 Sbírky zákonů na straně 1754

zrušeno 340/2013 Sb.
zrušeno 344/2013 Sb.