Zákon  č.  331/1993 Sb.
Parlamentu České republiky
o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů
Oblasti úpravy:
OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;CENNÉ PAPÍRY.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Vláda ČR.;Televize.;Rozhlas.;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;Státní kontrola.;Mzdy pracovníků soudů, státních notářství, vězeňství, nápravné výchovy.;Mzdy poslanců zastupitelských sborů.;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;Státní dluhopisy.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.; ...
Schváleno (Vydáno): 07.12.1993 Účinnost od: 01.01.1994
Uveřejněno v č. 83/1993 Sbírky zákonů na straně 1794