Nařízení  č.  333/1993 Sb.
Vlády České republiky
o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
Oblasti úpravy:
Základní předpisy o mzdách a platech.;Péče o pracovní prostředí.;
Schváleno (Vydáno): 01.12.1993 Účinnost od: 31.12.1993 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 84/1993 Sbírky zákonů na straně 1810

zrušeno 262/2006 Sb.