Sdělení  č.  281/71 111/93
Ministerstva financí
k úrokům z prodlení a ke smluvním pokutám
Oblasti úpravy:
Majetkové sankce. Penále.;Účetnictví.;
Schváleno (Vydáno): 28.01.1994 Účinnost od: 28.01.1994 Zrušeno: 01.01.2008
Uveřejněno v č. 1/1994 Finančního zpravodaje na straně 19

zrušeno 28/78 511/2007-281