Pokyn  č.  D-67
Ministerstva financí
o uplatňování výdajů (nákladů) na spotřebované pohonné hmoty u zvláštních motorových vozidel a při jízdě motorových vozidel ve specifických podmínkách za zdaňovací období 1993
Oblasti úpravy:
Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Pohonné látky. Nafta. Benzin. Petrolej. Olej.;
Schváleno (Vydáno): 28.01.1994 Účinnost od: 01.01.1993 Zrušeno: 01.01.1995
Uveřejněno v č. 1/1994 Finančního zpravodaje

Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 1/1994;
zrušeno MF-12