Sdělení  č.  144/3 501/1994
Ministerstva financí
k odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 27 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Pojistné na sociální zabezpečení. Příspěvek na st. politiku zaměstnanosti.;
Schváleno (Vydáno): 10.02.1994 Účinnost od: 10.02.1994
Uveřejněno v č. 2/1994 Finančního zpravodaje

Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 2/1994;