Pokyn  č.  D-62
Ministerstva financí
o vypořádání odpočtu daně z přidané hodnoty a návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně
Oblasti úpravy:
Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Daně z příjmů obecně.;Daň z přidané hodnoty. DPH.;Daň z obratu. Daň přepychová.;Účetnictví.;
Schváleno (Vydáno): 30.12.1993 Účinnost od: 01.01.1994 Zrušeno: 30.12.1994
Uveřejněno v č. 2/1994 Finančního zpravodaje

Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 2/1994; Neaktuální.
zrušeno D-98
zrušeno MF-11