Pokyn  č.  D-65
Ministerstva financí
o odpisování základního stáda, tažných zvířat a plemenných a dostihových koní pro účely stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období 1993
Oblasti úpravy:
Plemenářství.;Živočišná výroba.;Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;
Schváleno (Vydáno): 10.02.1994 Účinnost od: 10.02.1994 Zrušeno: 01.01.2008
Uveřejněno v č. 2/1994 Finančního zpravodaje

Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 2/1994;
zrušeno 28/78 511/2007-281
zrušeno MF-12