Pokyn  č.  D-68
Ministerstva financí
Uplatňování zákona o dani silniční ve zdaňovacím období roku 1994
Oblasti úpravy:
Daň silniční.;
Schváleno (Vydáno): 23.12.1993 Účinnost od: 01.01.1994 Zrušeno: 01.10.2016
Uveřejněno v č. 3/1994 Finančního zpravodaje

Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 3/1994; Předpis je neaktuální.
zrušeno MF-7