Pokyn  č.  D-72
Ministerstva financí
k postupu při přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob
Oblasti úpravy:
Daň z příjmů fyzických osob.;Účetnictví.;
Schváleno (Vydáno): 01.03.1994 Účinnost od: 01.03.1994 Zrušeno: 01.01.2008
Uveřejněno v č. 3/1994 Finančního zpravodaje

Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 3/1994;
zrušeno 28/78 511/2007-281
zrušeno MF-12