Pokyn  č.  D-74
Ministerstva financí
k jednotnému postupu při uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném v roce 1993
Oblasti úpravy:
Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;
Schváleno (Vydáno): 01.03.1994 Účinnost od: 01.03.1994 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 3/1994 Finančního zpravodaje

Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 3/1994;
zrušeno MF-12