Sdělení  č.  281/5 775/94
Ministerstva financí
k účtování zvířat
Oblasti úpravy:
Živočišná výroba.;Účetnictví.;
Schváleno (Vydáno): 21.03.1994 Účinnost od: 21.03.1994 Zrušeno: 01.01.2008
Uveřejněno v č. 4/1994 Finančního zpravodaje

Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 4/1994;
zrušeno 28/78 511/2007-281