Pokyn  č.  D-80
Ministerstva financí
ke zdaňování příjmů z cenných papírů u daně z příjmů fyzických osob
Oblasti úpravy:
CENNÉ PAPÍRY.;Daň z příjmů fyzických osob.;
Schváleno (Vydáno): 21.03.1994 Účinnost od: 21.03.1994 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 4/1994 Finančního zpravodaje

Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 4/1994;
zrušeno MF-12