Pokyn  č.  D-87
Ministerstva financí
k postupu při podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob státních podniků, u nichž byla poslední část majetku převedena Fondem národního majetku na nabyvatele bezúplatně v průběhu roku 1993 a k daňovým povinnostem těchto nabyvatelů
Oblasti úpravy:
Akciová společnost.;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;Privatizace národního majetku.;Daň z příjmů právnických osob.;
Schváleno (Vydáno): 10.06.1994 Účinnost od: 10.06.1994 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 6/1994 Finančního zpravodaje

Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 6/1994;
zrušeno MF-12