Sdělení  č.  153/20 983/94
Ministerstva financí
k aplikaci zákona o daních z příjmů, týkající se příspěvků za převzetí úkolů při poskytování sociálních služeb organizacemi a občany
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 30.08.1994 Účinnost od: 30.08.1994
Uveřejněno v č. 7/1994 Finančního zpravodaje

Pozn.: Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 7/1994.