Pokyn  č.  D-85
Ministerstva financí
k prokazování náhrad a výdajů, které hradí zaměstnavatel zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce v roce 1993 pro účely daní z příjmů
Oblasti úpravy:
Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;
Schváleno (Vydáno): 30.08.1994 Účinnost od: 30.08.1994 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 7/1994 Finančního zpravodaje

Pozn.: Uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 7/1994.
zrušeno MF-12