Pokyn  č.  D-99
Ministerstva financí
k jednotnému postupu při uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 1994
Oblasti úpravy:
Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 30.12.1994 Účinnost od: 30.12.1994 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 12/1994 Finančního zpravodaje

Pozn.: uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 12/1994;
zrušeno MF-12