Zákon  č.  74/1994 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;Změna pracovního poměru. Převedení na jinou práci.;Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).;Práva a povinnosti vedoucích pracovníků.;Práva a povinnosti pracovníků.;Subjekty pracovněprávních vztahů.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Absolventi škol.;Odpovědnost organizace vůči pracovníkovi.;Odborové organizace v pracovním právu.;Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;Pracovní podmínky těhotných žen a matek.;Odstupné v pracovněprávních vztazích.;Zánik pracovního poměru. Výpověď.;
Schváleno (Vydáno): 23.03.1994 Účinnost od: 01.06.1994 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 23/1994 Sbírky zákonů na straně 570

Pozn.: čl. I b. 90 nabývá účinnosti až 1.9.1994 a čl. VII b. 7 až dnem 1.1.1995;
zrušeno 262/2006 Sb.