Nařízení  č.  76/1994 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 288/1993 Sb.
Oblasti úpravy:
Základní předpisy o mzdách a platech.;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;
Schváleno (Vydáno): 30.03.1994 Účinnost od: 29.04.1994 Zrušeno: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 25/1994 Sbírky zákonů na straně 618

zrušeno 330/2003 Sb.