Vyhláška  č.  89/1994 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Zbraně a střelivo (obecně).;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;
Schváleno (Vydáno): 12.04.1994 Účinnost od: 19.05.1994 Zrušeno: 01.10.2009
Uveřejněno v č. 30/1994 Sbírky zákonů na straně 1003

zrušeno 332/2009 Sb.