Zákon  č.  111/1994 Sb.
Parlamentu České republiky
o silniční dopravě
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;SILNIČNÍ DOPRAVA.;Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Taxislužba.;Přepravní řád v silniční dopravě.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Peněžitá záruka. Kauce.;Zásady správního řízení.;Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;Pokuty. Blokové pokuty.;
Schváleno (Vydáno): 26.04.1994 Účinnost od: 01.08.1994
Uveřejněno v č. 37/1994 Sbírky zákonů na straně 1154