Zákon  č.  113/1994 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.
Oblasti úpravy:
Daň z dědictví a darování.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 26.04.1994 Účinnost od: 08.06.1994 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 37/1994 Sbírky zákonů na straně 1163

zrušeno 340/2013 Sb.
zrušeno 344/2013 Sb.