Vyhláška  č.  138/1994 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Ústavy sociálního zabezpečení.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Domovy mládeže.;
Schváleno (Vydáno): 07.06.1994 Účinnost od: 01.07.1994 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 43/1994 Sbírky zákonů na straně 1306

zrušeno 108/2006 Sb.