Nařízení  č.  149/1994 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění nařízení vlády České republiky č. 50/1993 Sb.
Oblasti úpravy:
Péče o zdraví pracovníků.;Právo na život a zdraví.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Náklady zdravotní péče.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Organizace zdravotní správy.;
Schváleno (Vydáno): 22.06.1994 Účinnost od: 15.07.1994 Zrušeno: 01.04.1997
Uveřejněno v č. 46/1994 Sbírky zákonů na straně 1378

Pozn.: čl. I bod 43 a bod 48 věta prvá nabývají účinnosti až 1.1.1995;
zrušeno 206/1996 Sb.