Vyhláška  č.  150/1994 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky
Oblasti úpravy:
Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;Náklady zdravotní péče.;
Schváleno (Vydáno): 29.06.1994 Účinnost od: 15.07.1994 Zrušeno: 01.04.1997
Uveřejněno v č. 47/1994 Sbírky zákonů na straně 1537

zrušeno 206/1996 Sb.