Zákon  č.  152/1994 Sb.
Parlamentu České republiky
o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Oblasti úpravy:
SOUDNÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ JINÝCH ORGÁNŮ.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 22.06.1994 Účinnost od: 20.07.1994
Uveřejněno v č. 48/1994 Sbírky zákonů na straně 1577