Zákon  č.  154/1994 Sb.
Parlamentu České republiky
o Bezpečnostní informační službě
Oblasti úpravy:
PÉČE O PRACOVNÍKY.;Odpovědnost pracovníka vůči organizaci.;Odpovědnost organizace vůči pracovníkovi.;Péče o zvyšování kvalifikace. Rekvalifikace.;Péče o zdraví pracovníků.;Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení;Pracovní podmínky těhotných žen a matek.;Pracovní podmínky žen.;Zánik pracovního poměru. Výpověď.;Pracovní disciplína (kázeň). Kárné opatření. Kárné řízení.;Čas odpočinku. Dovolená na zotavenou.;Pracovní doba. Doba služby.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Operativní technika. Zpravodajské prostředky.; ...
Schváleno (Vydáno): 07.07.1994 Účinnost od: 30.07.1994
Uveřejněno v č. 49/1994 Sbírky zákonů na straně 1605