Opatření  č.  OP18/94
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994 - 1999, 9,25 %
Oblasti úpravy:
Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 25.07.1994 Účinnost od: 25.07.1994 Zrušeno: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 51/1994 Sbírky zákonů na straně 1663

zrušeno 309/1999 Sb.