Zákon  č.  194/1994 Z.z.
Národnej rady Slovenskej republiky
, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia
Oblasti úpravy:
FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;Zabezpečení v těhotenství a mateřství. Mateřský příspěvek.;Zabezpečení při výkonu služby v ozbrojených silách.;Správa nemocenského pojištění zaměstnanců.;
Schváleno (Vydáno): 06.07.1994 Účinnost od: 01.09.1994
Uveřejněno v č. 56/1994 Zbierky zákonov na straně 1014